010-10 19 160 kundtjanst@bgavideo.com

Historik

Läs vår historia från 1993 och fram till idag…

Företaget startades 1993 av Bengt Andersson i Gävle, med inriktning på produktion av informationsfilm och överföring av smalfilm till VHS. Verksamheten bestod till största del av produktion av filmer och smalfilmsöverföring som en nisch. I slutet av 1990-talet började efterfrågan på överförings- och konverteringstjänsterna att öka stadigt, och blev en allt större del av företagets verksamhet.

2002 – 2005
Åren då efterfrågan på överföring till DVD exploderade och även då Björn Andersson påbörjade heltidsarbete inom företaget. Vi investerade i nya maskiner för att klara av att ta hand om alla typer av överföringar av videoband till DVD. Företaget var fortfarande beläget i Gävle och hade ca 100 kunder under 2002.

2006
Vi påbörjade våra investeringar och vårt arbete med att skapa egna maskiner för överföring av smalfilm som kunde motsvara de krav vi hade på hög kvalité och ett enkelt handhavande.

I april öppnades vår första filial i Stockholm på Lidingö.

I augusti anställdes den första utomstående medarbetaren till Gävle-kontoret (Kristoffer Sjölén). Kristoffer jobbar fortfarande kvar och är den som har hand om det löpande arbetet med smalfilmsöverföring.

I september öppnades vår filial i Göteborg.

I oktober, efter en växande efterfrågan, utökade vi verksamhet till att även omfatta diabilder och foton. I samma veva anställdes även Niklas Ekbom som fick ta ansvaret för driften av dia- och fotoavdelningen. Niklas jobbar fortfarande kvar i företaget.

2007
Under april öppnades vår filial i Malmö/Arlöv. I oktober öppnades vår andra filial i Stockholm i Hammarby Sjöstad.

Vi hade under 2007 över 1000 nöjda kunder.

2008
Vi utökade vår hemleverans-service till att omfatta ett femtontal orter runt om i Sverige. Vi bytte även lokaler i både Gävle och Göteborg. I Gävle flyttade vi i juli till en 320 kvm stor butikslokal på Södra Kungsgatan 34B. i Göteborg flyttade vi till en butikslokal på Eklandagatan 29A.

Vi hade under 2008 över 2000 nöjda kunder.

2009
Var ett händelserikt år för oss på BGA Videoproduktion. Vi byggde ut vår populära hemleverans-tjänst till att gälla hela Sverige, helt utan extra kostnad.
Vi stängde även våra kontor på Lidingö och i Hammarby Sjöstad för att istället satsa på en butik på Valhallavägen 36 på Östermalm, där vi kunde erbjuda kortare leveranstider och bättre öppettider.
Under december ombildades vi till aktiebolag med namnet ”BGA Videoproduktion AB”.

Under 2009 hade vi över 4000 nöjda kunder och skannade över 1 000 000 meter smalfilm.

2010
Under året öppnades två helt nya butiker, i Stockholm och Norrköping. Vi flyttade även vår Malmö-butik till nya fräscha lokaler mitt i staden och i samband med detta utökade vi också våra öppettider.

I Gävle, där stora delar av produktionen och kundtjänst sitter, hade vi börjat växa ur våra gamla lokaler på 320 kvm. I juni flyttade därför vi ett par kvarter till nya lokaler på 500 kvm, som både var större men framförallt hade en bättre planlösning.

Vi breddade också vår verksamhet till att även omfatta digital framkallning.

Under 2010 hade vi över 7000 nöjda kunder och skannade över 1 500 000 meter smalfilm.

2011
Under 2011 köpte vi upp två befintliga fotobutiker i Jönköping och Sundbyberg. Vi påbörjade även en modernisering av våra butiker och utökade våra öppettider. Butiken i Gävle flyttade till en riktig butikslokal, och från att tidigare ha delat plats med vår centrala produktionsanläggning ligger nu Gävlebutiken i en egen butikslokal i centrala Gävle.

Under året hade vi över 9 000 nöjda kunder.

2012
Vi fortsatte att fokusera fullt ut på att modernisera våra befintliga butiker och satsa på flera kompletterande tjänster. Vi öppnade även BGA Fotocenter som idag finns på en separat hemsida där vi framkallar bilder och gör förstoringar.

Under året hade vi över 10 000 nöjda kunder.

2013
Startade vi ytterligare en sidoverksamhet, nämligen BGA Fotobutik, där vi har specialiserat oss på fotoramar och album. Vi utökade även vår ljudavdelning med duktig personal och en stor maskinpark för att kunna hantera ännu fler komplicerade ljudformat.

Under året hade vi totalt 10 500 nöjda kunder.

2014
Vi köpte upp ytterligare en befintlig fotobutik i Stockholm på Folkungagatan 132. Vi märkte också en tydlig övergång från överföring till DVD, till att nästan allt istället överförs till USB. Vi fick även ett par större museum som kunder som ville ha hjälp med sin konvertering av gammalt material.

2015
Satsade vi mycket på kvalitetshöjande åtgärder, genom att gå igenom hela vår tekniska process för att kunna leverera ännu bättre kvalité på de jobb som vi gör. Videobanden blir äldre för varje år, vilket ställer högre krav på tekniken.

2016
Bytte vi till större lokaler för huvudkontor, lager och produktion som levde upp till kraven för fortsatt expansion. Vi införskaffade också ny utrustning för att effektivisera våra överföringstjänster. Vidare öppnade vi en helt ny butik på Torshovsgata 15 i Oslo.

2017-2018
Vår Oslobutik flyttade till nya lokaler på Vogts gate 64, och vi fortsatte vårt ständigt pågående arbete med att hitta och implementera den modernaste och bästa tekniken för högkvalitativ filmöverföring. Vid slutet av 2018 flyttade vi även vår Gävlebutik till lokalerna på Utmarksvägen 2, i anslutning till huvudkontor, produktion och lager.

2019
Vi köpte in nya maskiner och lanserade ett par nya tjänster som bland annat innebar att vi kunde erbjuda att skanna diabilder i väldigt hög upplösning och med bättre färgåtergivning, samt erbjuda rengöring av LP-skivor för brus- och knasterreducering. Vi förnyade även hela vår grafiska profil och butikerna runt om kläddes om och stylades i vår nya skrud. 

2020
Under coronapandemin spenderades mycket tid i hemmet. Mycket tid för reflektion, och möjligtvis rensning av hemmets alla gömmor, gjorde att kärleken för gamla minnen tycktes väckas till liv, vilket medförde att intresset för filmöverföring var extremt stort. Under detta år flyttades även vår videoproduktion till egna lokaler i Gävle.

 

Hemsida 2006
Före flytten 2008 i Gävle
Efter flytten 2008 i Gävle
Hemsida 2008
Göteborgsbutiken 2009